Hơn 10.000 doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động

09/11/2018 6:46:51 SA 0 comments Tin nghành xây dựng
Số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2013, đã có 10.077 doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động do tình hình kinh tế khó khăn.
 
Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2013, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng (xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản) là 68.649 doanh nghiệp (tăng 4.369 doanh nghiệp so với 1/1/2012). Trong đó, tổng số đăng ký thành lập mới khoảng 10.635 doanh nghiệp; Tổng số ngừng hoạt động hoặc giải thể là 10.077 doanh nghiệp.
 
Theo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng, đến hết năm 2015, sẽ 4 tổng công ty ngành Xây dựng sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại 143 doanh nghiệp với tổng giá trị 4.491 tỷ đồng, chỉ còn vốn góp tại 243 doanh nghiệp; Thực hiện phá sản một doanh nghiệp, giải thể một doanh nghiệp, chuyển giao một doanh nghiệp và sáp nhập 13 doanh nghiệp.
 
Hiện ngành Xây dựng đã và đang thực hiện thoái vốn khoảng 20 doanh nghiệp tại nhiều tổng công ty. Năm 2013, ngành Xây dựng đã cổ phần hóa 5 công ty mẹ, đều là những doanh nghiệp có giá trị doanh nghiệp từ 1.000- 10.000 tỷ đồng.
 
(Theo GTVT) 

··········································    Bài viết liên quan     ··········································