Giảm ngay 300k khi mua ĐH trên 1,500 triệu. Số lượng cực kỳ có hạn
X